tzmwgimlodz2017-35-z-209.jpg

Sportowcy tak samo jak inni ludzie mają marzenia, które starają się realizować każdego dnia. Wiem, że aby moje plany mogły się ziścić niezbędne są poświęcenie, ciężka praca, liczne wyrzeczenia oraz nieustanny trening. Moje życie to ciągłe podporządkowywanie się ukochanej dyscyplinie. Każdego dnia mój cel jest jeden - ustanowić rekord, zdobyć medal, po prostu wygrać. Z drugiej strony wiem, że nie każdy ma możliwość skupić się tylko na tym co robi i na tym co go raduje.

Wymagania stawiane przez współczesny świat oraz liczne problemy i niedostatek powoduje, że staram się patrzeć na świat oczyma innych ludzi. Osób, które nie zawsze mogą żyć własnymi marzeniami i rozwijać swoje pasje.

Chęć pomocy innym, ofiarowania wsparcia i podarowania im nadziei przyczyniły się do założenia Fundacji Mariusza Wlazłego. Sama idea stworzenia takiej organizacji pojawiła się na początku 2011 roku, jednak od pomysłu do jego realizacji minęło dużo czasu. Przez cały ten okres wiedziałem, że nawet przez chwilę nie mogę zaprzestać realizować własnego marzenia, jakim jest stworzenie własnej fundacji. Dziś wszystko już jest gotowe, organizacja została zarejestrowana 23 lipca 2012 roku w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Teraz już nic nie stoi na przeszkodzie, aby Fundacja Mariusza Wlazłego mogła realizować swój najważniejszy zamysł jakim jest dawania szansy i możliwości młodym ludziom na funkcjonowanie w świecie sportu, rozwijanie swoich umiejętności w klubie sportowym, a przede wszystkim spełnianie własnych marzeń.


Do podstawowych celów mojej fundacji można zaliczyć:

  • promowanie aktywnego trybu życia oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
  • wspieranie amatorskiej aktywności sportowej, promowanie szczególnie uzdolnionych młodych sportowców oraz sprawowanie opieki nad młodymi sportowcami, w szczególności w zakresie piłki siatkowej;
  • upowszechnianie idei czynnego kibicowania i kulturalnego dopingu oraz kształtowanie pozytywnych cech charakteru;
  • pomoc kontuzjowanym sportowcom oraz sportowcom w ciężkiej sytuacji życiowej;
  • współpracę z klubami sportowymi, władzami samorządowymi, władzami szkół oraz uczelni, oraz podmiotami zajmującymi się działalnością medialną w zakresie realizacji celów fundacji;

Oprócz działań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i propagowaniem wolnego zdrowego tryby życia, staram się także wspierać różnego rodzaju akcje charytatywne przekazując swoje koszulki i pamiątki sportowe. W wolnych chwilach od treningów i meczów chętnie spotykam się z kibicami siatkówki odwiedzając ich w szkołach, podczas imprez sportowych, a czasem niestety w placówkach służby zdrowia. Aby mieć jeszcze lepszy kontakt z fanami, założyłem fanpage Fundacji Mariusza Wlazłego na portalu społecznościowym Facebook. Chcę wykorzystać możliwości jakie dają takie formy komunikacji z ludźmi. Będę tam umieszczał newsy, zdjęcia, filmy oraz inne najważniejsze informacje na temat działalności prowadzonej przeze mnie Fundacji.

Obecnie fundacja organizuje eventy sportowe dla dzieci, udziela stypendia sportowe, patronuje klasy sportowe, prowadzi pilotażowy projekt szkolenia dzieci w klasach 1-3 szkół podstawowych uzupełniając Akademię Siatkówki Skry Bełchatów, wspiera akcje charytatywne i prospołeczne czego przykładem jest zbiórka funduszy na budowę wielofunkcyjnego boiska plażowego w Wieluniu.


My bawimy się siatkówką w profesjonalny sposób.

Baw się razem z nami!