REGULAMN PÓŁKOLONI Sportowo-językowych z warsztatami kulinarnymi

 1. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 8 do 11 lat (Mini Piłka Siatkowa) oraz od 12 do 14 lat (Młodzik).
 2. Uczestnicy przebywają pod opieką wychowawców od godz. 8.45 do godz. 15.30
 3. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem. Dzieci są odbierane z placówki wyłącznie przez osoby wskazane w formularzu zgłoszeniowym.
 4. Uczestnicy turnusu letniego mają prawo do:
  •  Aktywnego wypoczynku;
  • Uczestnictwa we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas turnusu;
  • Korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu.
 5. Uczestnicy mają obowiązek:
  • Podporządkować się poleceniom wychowawców;
  • Przestrzegać ramowego harmonogramu dnia;
  • Brać udział w realizacji;
  • Zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość;
  • Szanować mienie organizatora, pomoce dydaktyczne.

Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub prawni opiekunowie.

 • Kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków;
 • Przestrzegać zasad poruszania się po drogach;
 • Nie oddalać się bez wiedzy wychowawcy grupy;
 • Przestrzegać Regulaminu półkolonii, poruszania się po drogach i transportu zbiorowego, bezpiecznych wyjść, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i innych miejsc odwiedzanych przez uczestników.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć spowodowanych np. warunkami pogodowymi.
 • Organizator turnusu letniego nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników.

Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, nie wykonywanie poleceń wychowawców, nie przestrzeganie Regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w turnusie letnim.

Wychowawcy podczas trwania turnusów letnich dokładają wszelkich starań, by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach i życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.

Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników, bez zwrotu należności za niewykorzystaną część turnusu w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa.

 1. W razie nie zebrania odpowiedniej ilości uczestników na turnus, organizator zastrzega sobie możliwość odwołania turnusu z całkowitym zwrotem kosztów.
 2. Warunkiem uczestnictwa w turnusie jest wypełnienie i dostarczenie do Organizatora Formularza Zgłoszeniowego oraz zapoznanie się i złożenie podpisu pod Regulaminem.

Realizacja podstawowego materiału szkolnego, dodatkowe zajęcia wychowania fizycznego i lekcje języka angielskiego, a przy tym rozwijanie pasji do siatkówki! Taka właśnie jest IV S, która powstała w Szkole Podstawowej nr 1 w Bełchatowie. Pierwsza w Polsce klasa z innowacją pedagogiczną! Tym bardziej wyjątkowa, że patronat nad nią objął sam Mariusz Wlazły!

Codziennie od poniedziałku do piątku uczniowie szkolą swoje boiskowe umiejętności pod okiem wykwalifikowanych trenerów, a umiejętności językowe nabywają na dodatkowych lekcjach angielskiego, poświęconych m. in. na konwersacje. Ale to nie koniec. Program obejmuje wiele atrakcji m.in. w postaci wycieczek, na których uczniowie połączą wiedzę ze sportem oraz spotkania z zakresu dietetyki najmłodszych i zajęcia z przygotowania mentalnego.

- To pierwsza taka klasa. Jestem szczęśliwy, ale myślę, że nie tylko ja. Wszyscy mogą być zadowoleni. Dzięki dodatkowym lekcjom mamy więcej czasu na pracę z dziećmi, a to sprawia, że możemy kierować się indywidualnym podejściem do każdego z uczniów. Sport daje także możliwość rozwoju charakteru, ambicji, cierpliwości, a więc wszystkich cech przydatnych w życiu. Już na tym etapie jest wiele aspektów, na które należy zwrócić uwagę, aby ukierunkować świadomość dzieci – mówi patron i pomysłodawca projektu Mariusz Wlazły.

W sportowej edukacji IV S ważną rolę odgrywa również marka Wilson, która zapewniła dzieciom sprzęt sportowy.  

{rokbox album=|myalbum|}images/gallery/*{/rokbox}

 

Partnerzy Fundacji

Fundacja Mariusza Wlazłego © 2019 Wszelkie Prawa Zastrzeżone.