Program stypendialny "Stypendia dla Młodzieży Fundacji Mariusza Wlazłego" został stworzony dla dzieci szczególnie uzdolnionych sportowo. Celem programu jest realizacja wsparcia dla uczniów w  wieku od 10 do 17 lat,  przy priorytetowym traktowaniu uczniów uzdolnionych w zakresie piłki siatkowej, których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w ich rozwoju.

Szczegółowe warunki udziału w programie oraz procedurę rekrutacyjną określa Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów.

Stypendium przyznawane jest uczniowi w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego na rzecz stypendysty którego wysokość jest uzależniona od faktycznej potrzeby stypendysty i jest ustalana przez Zarząd Fundacji w ramach kwoty przeznaczonej na stypendia .Niezwłocznie po przyznaniu stypendium Stypendysta i jego przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny zawiera z Fundacją Porozumienie, w którym zostaje określony rodzaj i wysokość stypendium, jego przeznaczenie oraz sposób rozliczenia się Stypendysty. Stypendium przyznawane jest na zakup odzieży sportowej oraz szeroko rozumianego sprzętu sportowego niezbędnego do treningu piłki siatkowej.

Chcesz być jedną z osób, która pomoże spełnić marzenia innych.

Przyłącz się do programu "Stypendia dla Młodzieży Fundacji Mariusza Wlazłego"

Wspierając program stypendialny możesz mieć pewność, że te pieniądze zostaną mądrze zainwestowane w potencjał sportowy zdolnych dzieci.

Liczymy na Państwa wsparcie w postaci darowizn na cele statutowe!!!

BGŻ 31 2030 0045 1110 0000 0242 7360

Fundacja Mariusza Wlazłego

ul. Krzemowa 2, 97-400 Bełchatów

KRS 0000427500

NIP 7692220051

 

 

 

 

 

Partnerzy Fundacji

Fundacja Mariusza Wlazłego © 2018 Wszelkie Prawa Zastrzeżone.