Znak odsyła do fundacji, której jednym z celów będzie promocja spor­towego trybu życia wśród młodzieży. Uwzględniając ten cel oraz grupę docelową organizacji, logo komunikuje dynamikę przy zastosowaniu wielobarw­nej kolorystyki. Jego podstawowym gra­ficznym elementem jest uproszczony odcisk kciuka Mariusza Wlazłego. Komu­nikuje on indywidualizm, osobisty stosunek siatkarza do działań fundacji i odpowiedzialność za nią.

Partnerzy Fundacji

Fundacja Mariusza Wlazłego © 2020 Wszelkie Prawa Zastrzeżone.