LISTY NASZYCH STYPENDYSTÓW ZNAJDUJĄ SIĘ

2014

2015

LISTA NASZYCH STYPENDYSTÓW

2015

                    Wiktoria Napieraj                           Anna Sztuka
 
                        Jakub Bator                       Norbert Spychała
                     Tomasz Stysiak Magdalena Stysiak

 

 

LISTA NASZYCH STYPENDYSTÓW

2014

Tomasz Stysiak

Rok urodzenia - 1999

Wzrost - 208 cm

Waga - 95 kg

Zasięg stojąc - 273 cm

Zasięg z wyskoku do ataku - 344 cm

Specjalność - atakujący

Drużyna - PGE Skra Bełchatów

 

Magdalena Stysiak

Rok urodzenia - 2000

Specjalność - atakująca

     

 

 

 

 

 

 

Uchwała Zarządu Fundacji Nr 2/2015

z dnia 04.11.2015 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Regulaminu Stypendiów Sportowych dla Młodzieży „Fundacji Mariusza Wlazłego”

§1

Działając na podstawie §16 oraz §11 lit d Statutu „Fundacji Mariusza Wlazłego” w związku z § 8 ust 1 w związku z §11 ust 1 Regulaminu Zarządu „Fundacji Mariusza Wlazłego” Zarząd wprowadza następujące zmiany:

- w § 6 dodaje się ust. 9a w następującym brzmieniu

9a W uzasadnionych przypadkach Zarząd Fundacji może przyznać stypendium na inne niż określone w ust. 9 cele, w szczególności na pokrycie kosztów dojazdu do placówki oświatowej lub ośrodka szkoleniowego.

§2

  1. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w dniu jego podpisania i ogłoszenia na stronie internetowej Fundacji.
  2. Zmiana obejmuje również stypendystów Fundacji z którymi do dnia wejścia w życie zmiany Regulaminu nie zawarto Porozumienia określającego rodzaj i wysokość stypendium, jego przeznaczenie oraz sposób rozliczenia się Stypendysty.

§3

Uchwała zapadła jednomyślnie w obecności wszystkich członków Zarządu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Program stypendialny "Stypendia dla Młodzieży Fundacji Mariusza Wlazłego" został stworzony dla dzieci szczególnie uzdolnionych sportowo. Celem programu jest realizacja wsparcia dla uczniów w  wieku od 10 do 17 lat,  przy priorytetowym traktowaniu uczniów uzdolnionych w zakresie piłki siatkowej, których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w ich rozwoju.

Szczegółowe warunki udziału w programie oraz procedurę rekrutacyjną określa Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów.

Stypendium przyznawane jest uczniowi w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego na rzecz stypendysty którego wysokość jest uzależniona od faktycznej potrzeby stypendysty i jest ustalana przez Zarząd Fundacji w ramach kwoty przeznaczonej na stypendia .Niezwłocznie po przyznaniu stypendium Stypendysta i jego przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny zawiera z Fundacją Porozumienie, w którym zostaje określony rodzaj i wysokość stypendium, jego przeznaczenie oraz sposób rozliczenia się Stypendysty. Stypendium przyznawane jest na zakup odzieży sportowej oraz szeroko rozumianego sprzętu sportowego niezbędnego do treningu piłki siatkowej.

Chcesz być jedną z osób, która pomoże spełnić marzenia innych.

Przyłącz się do programu "Stypendia dla Młodzieży Fundacji Mariusza Wlazłego"

Wspierając program stypendialny możesz mieć pewność, że te pieniądze zostaną mądrze zainwestowane w potencjał sportowy zdolnych dzieci.

Liczymy na Państwa wsparcie w postaci darowizn na cele statutowe!!!

BGŻ 31 2030 0045 1110 0000 0242 7360

Fundacja Mariusza Wlazłego

ul. Krzemowa 2, 97-400 Bełchatów

KRS 0000427500

NIP 7692220051

 

 

 

 

 

Partnerzy Fundacji

Fundacja Mariusza Wlazłego © 2018 Wszelkie Prawa Zastrzeżone.