Patron Fundacji i klasy sportowo-językowej Mariusz Wlazły włączył się w kampanię społeczno-edukacyjną „GRAM fair play”! Jej ambasadorami zostali znani i lubiani sportowcy, aktorzy i muzycy.

Celem akcji jest promowanie pozytywnych cech charakteru wśród młodzieży, takich jak: uczciwość, sprawiedliwość oraz budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby poprzez okazywanie szacunku dla przeciwnika, kolegów i koleżanek na boisku, ale też w życiu codziennym.

Chcemy, by hasło towarzyszyło także naszym uczniom w rozpoczętym roku szkolnym.

#GRAMfairplay